Anasayfa / Ders Notları / Coğrafya Ders Notları / KPSS Coğrafya Notları ENGİN ERAYDIN

KPSS Coğrafya Notları ENGİN ERAYDIN

KPSS Coğrafya Notları ENGİN ERAYDIN , KPSS COĞRAFYA NOTLARI, COĞRAFYA DERS NOTLARI, KPSS LİSANS ÖNLİSANS COĞRAFYA NOTLARI, KPSS COĞRAFYA

ÜNİTE I
TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ KONUMU

A. Türkiye’nin Matematik ( Mutlak ) Konum Özellikleri

a)Enlem
Türkiye 36° K 42°K kuzey paralellerindedir.
Not:Fark fazla ise > boylam 26°D 45°D
Fark az ise > enlem 36°K 42°K
Not:Dünyadaki en uzun çember EKVATORDUR !!!

UYARI! Orta Kuşakta yer almamızın sonuçlarından dikkat edilmesi gereken
özellik Dört Mevsim Koşullarının yıl içinde belirgin olmasıdır. Ancak aynı
anda gibi bir ifade kullanılmış ise bu durum özel konum özelliği olur.
Çünkü Türkiye’de yer şekillerinin kısa mesafede çok çeşitli olması sıcaklık
ve yağış koşullarının değişmesine neden olduğundan aynı gün içinde bile
bir yerde yaşanan özellik diğerlerinden farklı olabilir.Akdeniz ikliminin
görülmesi, batı rüzgarlarının etkili olması ve cephe yağışlarının görülmesi
yine orta kuşakta yer almamızın sonuçlarındandır.

UYARI! Türkiye’de bakı etkisi ile çelişen bazı durumlar vardır. Bunlar
özelikle Karadeniz Bölgesi’nde kış aylarında kuzey yamaçların güney
yamaçlardan daha sıcak olması ve Karadeniz’de kuzey yamaçlarda
yerleşiminin daha fazla olmasıdır. Bu duruma neden olan faktör ise
Karadeniz’in güney yamaçlarının İç ve Doğu Anadolu gibi kış aylarında
karasallık etkisi ile oldukça soğuk olan bölgelere bakarken kuzey
yamaçların denizel etkiye açık olmasıdır. Denize dönük kuzey yamaçlar kış
aylarında daha sıcaktır ve yağış miktarı da daha fazladır bu nedenle daha
yaşanılası bir ortam oluşturmuştur.

UYARI! Yengeç dönencesinin kuzeyinde olduğumuz için güneş ışınlarının
geliş açısı hiçbir zaman 90° olmaz.Gölgeler sıfır olmaz.Güneş daima
güneyden öğle vakti gelir.Gölgeler daima kuzeye düşer.Bu nedenle bakı
yönü güneydir.

NOT! Türkiye’ye güneş ışınları en büyük açıyla (77°) Hatay’a düşer.

NOT! İki yamaç kıyaslanıyorsa YENGEÇ dönencesinin kuzeyinde olmamız
sonucudur.

Bakı yönü güneydir. Bu nedenle;

1)Güney yamaçlar daha sıcaktır
2)Güney yamaçlarda kar sınırı daha yüksektir
3)Güney yamaçlarda karlar daha erken erir
4)Güney yamaçlarda sel ve taşkın riski yüksektir
5)Güneyde yerleşmeler daha fazladır.

Ancak Karadeniz’de (bakı ile ters)

1)Kuzey yamaçların kış aylarında daha sıcak olması
2)Kuzeyde yerleşmelerin daha fazla olması olması
bakı ile ters düşer.

KUZEY YARIM KÜRE’DE OLMANIN SONUÇLARI
1)Güneyden kuzeye;
*Güneş ışınlarının geliş açısı daralır
*Gölge boyu uzar
*Sıcaklık azalır
*Buharlaşma azalır

*Güneyden kuzeye gidildikçe denizin tuzluluğu azalır
*Çizgisel hız azalır
*Gurup (güneşin batış süresi) ve tan (güneşin doğuş süresi) uzar
*Gece-gündüz süre farkı artar
*Alacakaranlık süresi uzar

NOT! Sürelerin tamamı enlemden kaynaklanır
*Tarım ürünü olgunlaşma süresi artar
*Karın yerde kalma süresi artar
*Güneş ışınlarının tutulma oranı artar.Türkiye’de en çok Karadeniz’de
tutulur.

NOT! Karadeniz’ az enerji gelir.
*Güneyden gelen rüzgarlar sıcaklığı arttırır.Kuzeyden esenler sıcaklığı
düşürür.Kuzey yarım kürede olmanın sonucudur.(2015 KPSS)

NOT! Sorularda genel olarak güneyden kuzeye doğru gidildikçe artan ve
azalan “SÜRE” ifadeleri doğru verilmiş ise Türkiye’nin Kuzey Yarım
Küre’de olduğunu kanıtlar.

NOT! Aynı enlem üzerinde yer alan merkezlerde “ Sıcaklık ve buna bağlı
yaşanan özel konum şartları” dışındaki durumlar aynıdır.

NOT! Türkiye’de aynı boylam üzerinde bulunan tüm merkezlerde;
-Yerel saat
-Başlangıç Boylamı ile olan yerel saat farkı
-Öğle anı
-Gölgenin en kısa boyda olduğu an yıl boyunca aynıdır.

UYARI! Bu konu ile ilgili gelen sorularda çeldiriciler şunlardır:
“Yıl boyunca Güneş aynı anda doğar ve batar” ifadesi
yanlıştır. Çünkü aynı boylam üzerindeki merkezler aynı
enlem üzerinde olamayacağından gündüz ve gece süreleri
aynı değildir. Bu nedenle gece ve gündüzünün eşit olduğu
ekinoks tarihlerinde aynı anda doğma ve batma
yaşanabilir.

“ Başlangıç Boylamı’na olan uzaklıkları aynıdır” ifadesi
yanlıştır. Çünkü Türkiye Kuzey Yarım Küre’de olduğu için
kuzeye doğru meridyen arası mesafe daralır. Bu nedenle
kuzeyde olan daha yakındır.

NOT! Kış Saati uygulaması yapıldığı bir dönemde yerel saat ile ulusal saat
arasındaki farkın fazla olduğu merkezler 30° Doğu Meridyeni’nden en
uzak, farkın en az olduğu merkezler 30° Doğu Meridyeni’ne en yakın
merkezlerdir.

NOT! Yaz Saati uygulaması yapıldığı bir dönemde yerel saat ile ulusal saat
arasındaki farkın fazla olduğu merkezler 45° Doğu Meridyeni’nden en
uzak, farkın en az olduğu merkezler 45° Doğu Meridyeni’ne en yakın
merkezlerdir.

NOT! Yıl Boyunca yerel saatin ulusal saatten daha geri olduğu merkezler
30° Doğu Meridyeni’nden daha batıda olan merkezlerdir.

NOT! Yıl boyunca yerel saat ile ulusal saat arasındaki değişimim en az
olduğu merkezler 30° Doğu Meridyeni ile 45° Doğu Meridyeni’ne eşit
uzaklıkta olan merkezlerdir.

NOT! Osmanlı döneminde başlangıç boylamıA YASOFYA’dır.Şuan
başlangıç boylamı İngiltere Greenwich kasabasıdır.

NOT! 21 Mart ile 23 Eylül arasındaki dönemde Kuzeye doğru gidildikçe
gündüz süresi uzarken 23 Eylül ile 21 Mart arasındaki dönemde Güneye
doğru gidildikçe gündüz süresi uzar.

NOT! Yazın kuzeye, kışın güneye gündüz uzar !
Dikkat ! Aynı enlem üzerinde olan tüm merkezlerde gündüzü dikkate
alma…

NOT! Yükselti ortalamasının doğuda fazla olması nedeniyle Türkiye’de
yerleşme ve orman üst sınırının en yüksek olduğu yerler de doğudadır.

NOT! Türkiye’de aynı anda dört mevsim özelliklerinin görülmesinin nedeni
yer şekillerinin kısa mesafede çeşitlilik göstermesidir.

B.Türkiye’nin Özel (Göreceli) Konumunun Özellikleri

1)Enlem ile açıklanamayanlar
2)Jeopolitik konum
1)Enlem ile açıklanamayan 4 tane özellik;
a)Yer şekilleri
b)Yükselti
c)Karasallık
d)Denizellik

a)Yer şekilleri;
*Kısa mesafede yer şekilleri değişir

Not:Aynı anda dört mevsim yer şekillerinin etkisi.(özel konum)

b)Yükselti
*Batıdan doğuya yükselti artar.Sıcaklık azalır

c)Karasallık
*Güneş varsa aşırı sıcak, güneş yoksa aşırı soğuk
*Sıcaklık farkı fazladır
*Nem azlığıdır
Not:Hava açıksa ayaza çeker.

d)Denizellik
*Nemlidir
*Geç ısınır, geç soğur
*Aşırı ısınıp soğumaz
*Sıcaklık farkı azdır

2)Jeopolitik (yer siyaseti);
*”Kendime bakma çevreme bak”
*Çevreyi öne al!
*İki önemli boğaz
*Çevresine göre güçlü ordu, genç dinamik nüfus
*Zengin su kaynağı
*Doğu batı enerji ve ulaşım koridoru
Unsurlar
a)Değişen
*İşin içinde insan varsa değişendir.(ulaşım ve enerji insanidir.)
*Beşeri

b)Değişmeyen
*Fiziki
*Su kaynakları değişmez
Sorunlar

a)Doğrudan
*Batı Trakya Türkleri
*Kara suları(Yunanistan ile yaşadığımız, kıta sahanlığı)
*Fır hattı (uçakların dönüp dolaştığı yerler.Sivrisinek )
*SAR bölgesi(arama kurtarma bölgesi)
*Adalar meselesi(aitlik, silahsızlandırma)
*Kıbrıs meselesi(Yunanistan ile yaşadığımız)
*1915 olayları (Ermeni tehciri)
*Irak’ın işgali(iki kez işgal edildi)
*Suriye(GAP’la birlikte su sorunu, İç savaş sonucu ülkemize gelen suriyeli
göçmenler)

b)Dolaylı
*Libya(Nato müdahelesi)
*Afkanistan meselesi. Bosna meselesi

*Kırım meselesi
*Filistin meselesi
*Mısır meselesi(Bizle ticareti bitirdi)
*Doğu Türkistan meselesi
*Kosova
*Yemen
*Kafkaslar

Sınırlar ve Komşular
Batıda 2 adet komşu:
Bulgaristan:Kapıkule sınır kapısı bulunur
Yunanistan:İpsala sınır kapısı bulunur.Meriç Nehri sınırı çizer.
Doğuda 4 adet komşu:
Gürcistan:Sarp sınır kapısı bulunur
Ermenistan:Hiç konuşmadığımız en az ilişki olan komşumuz.Akyaka(Alican)
kapısı kapalı.Nedeni:1993 Dağlık Karabağ Bölgesi’nin işgali.
Nacivan:Özerk bölgedir, ülke değil.Dilucu sınır kapısı.
İran:Hem yüzölçümü hem de nüfusu bizden fazla olan tek
komşumuz.Gürbulak sınır kapısı.
Güneyde 2 adet komşu:
Irak:İhracatta 2.sıradadır.Ticarette yolu fazladır.Habur ve en yeni sınır
kapısı Üzümlü Hakkari’den geçişi sağlar.KPSS
Suriye:Ceylanpınar, Öncüpınar, Mürşitpınar.Kapanan kapılar; Cilvegözü ve
Yayladağı

  • Türkiye’nin en uzun sınırı SURİYE iledir ( 877 km).
  • Türkiye’nin en kısa sınırı NAHCİVAN iledir ( 18 km).
  • Türkiye’nin en eski sınırı İRAN iledir ( 1639 Kasr-i Şirin
    antlaşması ile çizilmiştir).
  • Türkiye’nin en yeni sınırı SURİYE iledir ( 1939’da Hatay’ın
    anavatana katılması ile çizilmiştir).

NOT! Türkiye’nin doğrudan sorunlarını tamamı komşuları iledir. Sınır
komşusu olmadığımız bir ülkeyle doğrudan sorunumuz yoktur.
NOT! Türkiye’nin son açılan sınır kapısı Üzümlü’dür. Hakkâri üzerinden
Irak’a geçişi sağlar. Nisan 2014.

 

 

              ÜNİTE II

TÜRKİYE’NİN YER ŞEKİLLERİ YER ŞEKİLLERİ

 

İÇ KUVVET(MAGMA)
*Orojenez (dağ oluşumu)
*Epirojenez (kıta oluşumu)
*Volkanizma
*Dpremler

DIŞ KUVVET(ATMOSFER)
*Akarsular(en etkili dış kuvvet)
*Rüzgarlar
*Yeraltı suları
*Dalgalar
*Buzullar(en az etkili)

#Türkiye’nin Jeolojik Şekillenmesi (500 milyon yıl)

1.Jeolojik Dönem (paleozoik:

Masifler oluştu;
*Yıldız
*Kırşehir
*Menteşe
*Bitlis
*Mardin
*Zonguldak-Tek taşkömürü yatakları

2.Jeolojik Dönem (Mesozoik):

*Alp-Himalaya hazırlık dönemidir
*Tortullanma yaşanmıştır

3.Jeolojik Dönem(Tersiyer):En çok şekillenen dönem

*Alp-Himalaya kıvrımı gerçekleşti
*Kıvrım dağları oluştu
*Ege’nin horst ve graben sistemi oluştu
*Ana faylar oluştu
*Volkanik dağlar çıktı
*Karadeniz göl oldu
*Tuz, bor, linyit, petrol ve doğalgaz oluştu

4.Jeolojik Dönem(Kuvaterner):

*Kıyı olan herşey 4’dür.Boğaz, Adalar, Çukurova, Falez, Karadeniz,
Akdeniz, Ege, Marmara, Deltalar.Buzullaşma.
*Egeit karası çöktü, Ege Denizi oluştu.

*Marmara Denizi oluştu.
*Karadeniz oluştu.
*Anadolu toptan ayükseldi(Epirojenez)
*Anadolu 4 kez buzallaştı.
*Kıbrıs ile Anadolu’nun bağlantısı kesildi.

NOT! Düz yörelerde renk değişimi fazla olmaz. Bu yerlerde herhangi
bir rengin bir tonu ağırlıktadır. Bu yerlerde;
-Tarım alanları düzgün ve geniştir.
-Tarımda makine kullanımı kolaydır.
-Yol yapımı kolay ve yapım maliyeti düşüktür.
-Tarımsal nüfus yoğunluğu azdır.
-Kısa mesafede iklim ve bitki çeşidi azdır.
-Gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki fark fazladır.
Türkiye’nin düz bölgesi Güneydoğu Anadolu’dur. Daha sonra İç Anadolu
gelir. Düz bölümler Konya, Ergene ve Orta Fırat’tır.

NOT! Ortalama yükseltinin fazla olduğu yerlerde haritada kahverengi
tonlar fazladır. Bu yerlerde;
-Sıcaklık ortalamaları düşüktür.
– Sıcaklık farkları yüksektir.
– Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark fazladır.
– Akarsuların akış hızı, aşındırma gücü ve hidroelektrik
potansiyelleri fazladır.
– Karın yerde kalma süresi uzundur.

-Türkiye’nin ortalama en yüksek bölgesi Doğu Anadolu, bölümü ise Yukarı
Murat – Van’dır.

NOT! Türkiye’nin Ortalama olarak en az yükseltiye sahip bölgesi
Marmara’dır. En yüksek yeri Uludağ’dır. Genel olarak 500 metre ve altında
yükseltiler mevcuttur. Bu nedenle Marmara gerek hidroelektrik üretim
gerekse potansiyelinde son sıradadır.

NOT! Kuzey Anadolu Dağları Karadeniz ve Marmara’da bulunan dağların
genel adıdır. Karadeniz’de Kaçkarlar, Giresun Dağları, Canik dağları, Küre,
Ilgaz ve Köroğlu Dağları ile Marmara’daki Yıldız Dağları bu sistemin
parçalarıdır.
Toroslar ise batı, Orta ve Güneydoğu Toroslar olarak üçe ayrılır. Batı’da
Sultan, Geyik, Bey dağları, Orta’da Aladağlar ve Bolkarlar yer alır.
Bu dağlar kıyıya paraleldir.Bu nedenle;
*Kıyı ile iç kesimler arasında iklim ve bitki farkı oluşur.
*Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım güç ve maaliyetlidir.
*Kıyılar sadedir.
*Kıyıda koy, körfez, liman ve ada azdır.
*Boyuna kıyılar oluşur.
*Yağış miktarı fazladır.
*Kıyılar derindir.Delta oluşumu zor, falez kolaydır.

NOT! Orta Karadeniz’deki Canik dağları kıyı şeridine göre paralel olmasına
rağmen Doğu ve Batı Karadeniz’deki diğer dağlardan yükseltileri az olduğu
için ayrılır. Dağların yükseltisi az ve dağlar daha geride olduğundan yağış
miktarı azalmış, delta oluşumu kolaylaşmış ve ulaşım iç kesimlere daha
kolay gelişmiştir.

NOT! Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Amanos ( NUR) dağları oluşum
itibariyle kırık dağıdır. Bu dağ horst iken Amik Ovası bir grabendir.
UYARI! Dağ oluşumun kırık olması kıyıya dik uzanması gibi bir anlam
çıkartmaz. Dağın oluşumu ne olursa olsun kıyı şeridine göre farklı uzanış
gösterebilir. Örnek: Menteşe ve Amanos dağları kırık dağlarıdır ve kıyı
şeridine göre paralel uzanış gösterirler.

NOT! Dağların kıyı şeridine göre dik uzanış gösterdiği yerlerde;
-Kıyı kesimi ile iç kesimler arasında belirgin sıcaklık, yağış ve bitki
örtüsü farkı oluşmaz.
-Kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşım maliyetleri az iken ulaşımda
geçitler daha az kullanılır.
– Kıyının şekli girintili – çıkıntılı olduğundan, koy, körfez, doğal liman
ve ada sayısı daha fazladır.
– Yamaç yağışları daha az görülür. Yağış miktarı azdır.
– Kıta sahanlığı daha geniştir. Bu durumun kıyının sığ olmasına
neden olmuştur.
– Limanların gelişme bölgesi olan hinterlantları geniştir.
– Kıyının gerçek uzunluğu ile kuş uçuşu uzunluğu arasındaki far daha
fazladır.

Not:Adında KARA olan bütün dağlar volkaniktir.

Yukarıdaki iki madde de verilen dağların ortak özellikleri uzanış
doğrultularının kuzeydoğu – güneybatı yönlü olmasıdır. Bu durum bu
doğrultular boyunca uzanan kırık hatlarından volkanik malzemenin çıkmış
olmasıdır.
-Güneydoğu Anadolu’da: Karacadağ ( Türkiye’nin en yayvan
volkanıdır. Magmanın akışkan karakterli olması dağın
yükselmesine engel olarak etrafa yayılmasına neden olmuştur).
-Ege’de Kula volkanları (Manisa’daki bu arazi aynı zamanda

Türkiye’nin en genç volkanik sahasıdır. Kanıt olarak üzerinde
Neolitik dönemde yaşayan insanlara ait ayak izlerine rastlanması
gösterilebilir ).

UYARI! Uludağ Marmara Bölgesi’nde bulunan bir volkanik birikimdir.
Ancak Uludağ volkan değildir. Çünkü Uludağ oluşturan kütle yer altında
soğuma ile oluşmuştur. Uludağ bir Batolittir (iç püskürük oluşumdur).
Yeryüzünün aşınımı ile kütle açığa çıkmıştır.Uludağ’ın malzemesi komple
granittir.

NOT! Volkanik sahalar özellikle tarım ve turizm açısından önemlidir.
Tarımsal anlamda verimli topraklar oluşturmuşlardır. Özellikle bağcılık ve
yumru kök bitkilerin gelişmesi için elverişlidirler. Turizm açısından katkıları
ise peribacaları oluşumu ve kış turizmi anlamındadır.

NOT! Türkiye’deki dağlar genel olarak doğu – batı doğrultuda uzanır.
Nedeni kıtaların Anadolu’yu güney – kuzey yönlü sıkıştırmasıdır. Dağların
uzanış doğrultusu daha çok doğu – batı yönlü olduğu için;
– Akarsular kaynaklarını aldıkları yerlerde daha çok doğu – batı
yönlü akış gösterir.
– Ana ulaşım ağları yol yapımının daha kolay ve ucuz olduğu vadileri
takip eder ve doğu – batı yönlü daha fazla gelişmiştir.
– Kuzey ve güneydeki denizel etki iç kesimlere daha az
sokulabilmektedir.

NOT! Akarsular tarafından yarılmış çevresine göre yüksekte kalmış
düzlüklere Plato denir.Türkiye’de platoların geniş alan kaplamasının
nedeni IV. jeolojik devirde yaşanan toptan yükselme ve akarsu ağının sık
olmasıdır. İç Anadolu Bölgesi en fazla plato bulunan bölgedir.

Karstik Platolar:Teke ve Taşeli
*Kıl keçisi var
*Nüfus az
*Tarım yok
*Kıyıda ama sık nüfuslu değil !!

Volkanik Platolar:Erzurum-Kars, Ardahan(Yazılıkaya)
*Büyükbaş hayvancılığa katkı sağlar
-Kapadokya
*Turizm
-Kırşehir

Aşınım Platolar:Çatalca-Kocaeli(İstanbul)
*Nüfus, ekonomi, sanayileşme
-Safranbolu(Karadeniz)
-Perşembe(Karadeniz)

Tabaka düzlüğü(Yatay duruşlu) Platolar:Bozok, Haymana, Cihanbeyli,
Obruk, Uzunyayla, Uşak(Ulubey), Gaziantep, Şanlıurfa
*Bozkır
*Tahıl ve küçükbaş hayvancılık

TÜRKİYE’NİN OVALARI

Karstik Ovalar
*Tefenni
*Acıpayam
*Korkuteli

*Kestel
*Elmalı
*Muğla

Delta Ovaları

Karadeniz
*Kızılırmak(Bafra)
*Yeşilırmak(Çarşamba)
Akdeniz
*Seyhan+Ceyhan(Çukurova)-Türkiye’nin en büyük deltasıdır.
*Göksu(Silifke)
Ege
*Bakırçay(Dikili)
*Gediz(Menemen)
*K.Menderes(Selçuk)
B.Menderes(Balat)
Not:Bu ovaların dışında kalan bütün ovalar tektoniktir.
NOT! Günümüzde ovalar yanlış kullanımlar nedeniyle kirlenmiştir. Kirlilik
batıda daha fazla iken doğuya doğru azalır. Bu kirliliğin nedenleri
şunlardır:

-Yoğun zirai ilaç ve gübre kullanımı
– Aşırı ve bilinçsiz sulama
– Evsel ve endüstriyel atıkların bırakılması
– Yerleşim yerlerinin ve sanayi tesislerinin işgali
– İnşaat kumu alma amacıyla tesislerin kurulması

NOT! Graben alanları çökmeler nedeniyle tektonik ovalar olarak
nitelendirilirken karstik ovaların diğer adı polyelerdir. Polyeler sadece
karstik erime değil aynı zamanda tektonik çökme sonucu da oluşmuştur.
Bu nedenle karma oluşum ovalara örnektir.
UYARI! Delta ovaları akarsu ağızlarında oluşan kıyı ovaları iken kıyı
ovalarının hepsi delta değildir.

ANA FAY HATLARI

1)KAF(Kuzey Anadolu Fayı)
*Bingöl-Karlıova’dan başlar, Saros Körfezi’nden batıya gider
*En büyük depremler burada olur.
*En tehlikeli fay hattıdır.
2)DAF(Doğu Anadolu Fayı)
*Bingöl-Karlıova’dan başlar, Hatay’dan güneye iner.
3)BAF(Batı Anadolu Fayı)
*Egenin kırıklı yapısıdır.
*Sık sık küçük deprem üretir(Aşırı yıkıcı değildir)

NOT! Türkiye’de aktif fay hatları ile,
-Depremsellik
– Sıcak su kaynakları
– Jeotermal enerji potansiyeli
– Kaplıca ve ılıcalar
– Sağlık turizmi
– Volkanik araziler
– Tektonik ovalar arasında paralellik vardır.

NOT! Türkiye’de kırıklı yer yapısının yaygın olması nedeniyle fay
kaynaklarına yaygın olarak rastlanır. Fay kaynaklarının kullanım
alanlarından bazıları şunlardır:
– Tarımsal sulama
– Çimento sanayi
– Konserve sanayi
– Kentsel ısıtma
– Sera ısıtması
– Sağlık turizmi
– Enerji üretimi

UYARI! Türkiye’de tektonizma açısından en durgun yerler şunladır:
– Tuz Gölü ile Mersin arası
– Güneydoğu Anadolu’nun güneyi
– Sinop çevresi

 

 

Hakkında admin

Siz değerli takipçilerimiz için en kaliteli ve yararlı kaynakları araştırıp bulan; Ücretsiz PDF, Ders Notları, Ünüversite Bölümleri Hakkında Geniş Bilgi,Sınav Soruları, Denemeler, Ders Slaytları, Güncel Bilgiler ve Güncel Eğitim Haberlerini paylaşmaktayım.

Ayrıca Kontrol Edin

MEB Sınavla Öğrenci alacak Liseleri açıkladı ve Sınav Tarihleri Belli oldu

Milli Eğitim bakanlığı sınavla öğrenci alacak liseleri açıkladı. Sınav tarihi ise 2 Haziran olarak duyuruldu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir