Anasayfa / Ders Notları (sayfa 4)

Ders Notları

Ders Notları

Halk Edebiyatı Ders Notları

Halk Edebiyatı Ders Notları, Halk Edebiyatı Özellikleri, Halk Edebiyatı Sanatçıları, Halk Edebiyatı Önemli Notları.. Halk Edebiyatı Ders Notları ANADOLU TÜRK EDEBİYATI Türklerin Anadolu’ya gelmeden önceki edebiyatları iki gruba ayrılmıştı. Arapçayı ve Farsçayı çok iyi bilen aydınların oluşturduğu “Yüksek Zümre Edebiyatı” ve İslam öncesinden gelen sözlü bir “Halk Edebiyatı.” Anadolu’ya göç …

Daha Fazla Oku »

Tanzimat Edebiyatı ve Sanatçıları

Tanzimat Edebiyatı ve Sanatçıları, Tanzimat Edebiyati Özellikleri, 1. Tanzimat Edebiyatı, 2. Tanzimat Edebiyatı, Tanzimat Edebiyatı Ders Notları aşağıda yazmaktadır.. Tanzimat Edebiyatı ve Sanatçıları (1860-1896) Tanzimat ve ondan sonra gelen yeniliklerle edebi ve fikir hayatımız, Batı ile tanıştı.1860 yılında Tercüman-ı Ahval gazetesi yayımlanmaya başlanır, ki bu aynı zamanda Tanzimat edebiyatının da …

Daha Fazla Oku »

Servet-i Fünun Edebiyatı

Servet-i Fünun Edebiyatı, Edebiyat-ı Cedide,Servet-i Fünun Şiirinin Özellikleri,Servet-i Fünun Hikaye ve Romanlarının Özellikleri Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide)  Servet-i Fünun Edebiyatı, kısa sürmesine rağmen Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı’nın hamle yaptığı bir devirdir. 1896’da Recaizade’nin yönlendirmesiyle Servet-i Fünun dergisi etrafında toplanan genç sanatçılar tarafından oluşturulmuştur. Bu edebiyat, bir eski-yeni çatışmasının ürünüdür. …

Daha Fazla Oku »

Servet-i Fünun Sanatçıları

Servet-i Fünun Sanatçıları ve Özellikleri, Servet-i Fünun Sanatçıları Ders Notları, Servet-i Fünun Önemli Sanatçıları Servet-i Fünun Sanatçıları  TEVFİK FİKRET(1867-1915) Servet-i Fünun sanatçılarından olan Tevfik Fikret şiir türünde eserler vermiş bir sanatçıdır. Servet-i Fünun Edebiyatı’nın öncülerindendir. Servet-i Fünun şiirinin de en büyük temsilcisidir. 1901’e kadar yazdığı şiirlerde “Sanat, sanat içindir.” anlayışı …

Daha Fazla Oku »

Servet-i Fünun Edebiyatı Dışında Kalan Sanatçılar

Servet-i Fünun Edebiyatı Dışında Kalan Sanatçılar (BAĞIMSIZ SANATÇILAR) Servet-i Fünun Edebiyatı Dışında Kalan Sanatçılar, Serveti Fünun Bağımsız Sanatçıları, Serveti Fünun Dönemi Bağımsız Sanatcılar   MEHMET EMİN YURDAKUL (1869-1944): Servet-i Fünun şiirinde yalnız nazım şekillerini ve halk şiirinden de yalnız ölçüyü (hece) alan ve dili Türkçeleştirmek iddiasıyla yapay bir dil yaratan …

Daha Fazla Oku »

Fecr-i Ati Dönemi ve Sanatçıları

FECR-İ ATİ DÖNEMİ VE SANATÇILARI FECR-İ ATİ DÖNEMİ VE SANATÇILARI, Fecr-i Ati Dönemi Özellikleri, Fecr-i Ati Dönemi Fikir Akımları, Fecri Ati Dönemi Notları   FECR-İ ATİ DÖNEMİ VE SANATÇILARI Fecr-i Ati Döneminin Genel Özellikleri 20 Mart 1909’da Hilal Matbaası’nda toplanan Şahabettin Süleyman,Yakup Kadri, Refik Halit, Cemil Süleyman, Köprülüzade Mehmet Faut, …

Daha Fazla Oku »

Mili Edebiyat Dönemi Özellikleri

Milli Edebiyat Dönemi Özellikleri Mili Edebiyat Dönemi Özellikleri, Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları, Milli Edebiyat Dönemi Sanat Anlayışı, YKS Milli Edebiyat Dönemi… Mili Edebiyat Dönemi Özellikleri MİLLİ EDEBİYAT(1911-1923) DÖNEMİ – ÖZELLİKLERİ – SANATÇILARI 1908 II.Meşrutiyet hareketiyle birlikte Türkçülük düşüncesi yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu düşüncenin edebiyata da etkisi olmuş, Türkçenin benliğine kavuşturulması, Türk …

Daha Fazla Oku »

Milli Edebiyatın Başlıca Temsilcileri

MİLLİ EDEBİYATIN BAŞLICA TEMSİLCİLERİ Milli Edebiyatın Başlıca Temsilcileri, Milli Edebiyat Yazarları ve Eserleri, Milli Edebiyat Özet Anlatım, Milli Edebiyat Ders Notları.. Milli Edebiyatın Başlıca Temsilcileri aşağıda sıralanmış ve temsilcilerin özellikleri eserleri ile birlikte not şeklinde yazılmıştır. MİLLİ EDEBİYATIN BAŞLICA TEMSİLCİLERİ ZİYA GÖKALP(1876-1924) Milli Edebiyat’ın düşünce temellerini kuran şair ve sosyologdur. …

Daha Fazla Oku »

Cumhuriyet Dönemi Toplulukları

CUMHURİYET DÖNEMİ TOPLULUKLARI Cumhuriyet Dönemi Toplulukları, Cumhuriyet Dönemi Toplulukları Özellikleri ve Yazarları, Cumhuriyet Dönemi Toplulukları Özeti… Cumhuriyet Dönemi Toplulukları; Memleketçiler Mistikçiler Yedi Meşaleciler Toplumsal Gerçekçiler Garipçiler İkinci Yeniciler Hisarcılar Maviciler Modernistler Postmodernistler Saf Şiirciler MEMLEKETÇİLER: *Mehmet Emin Yurdakul ve Ziya Gökalp’in izinden gidip halk şiirini temel kaynak olarak seçen, hece …

Daha Fazla Oku »

CUMHURİYET DÖNEMİ BAZI YAZARLAR VE ESERLERİ

Cumhuriyet Dönemi Bazı Yazarlar ve Eserleri, Cumhuriyet Dönemi Yazarları, Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Notları… ÖYKÜ VE ROMAN YAZANLAR: MEMDUH ŞEVKET ESENDAL: *Modern Türk öykücülüğünün öncülerindendir. *Durum öykücülüğünün ( Çehov tarzının ) en önemli isimlerindendir. *Öykülerinde günlük yaşamın en sade ve en silik olaylarını ve kişilerini ele aldı. *Süsten ve yapmacıklıktan uzak …

Daha Fazla Oku »